Om Ambera Duquesa

en ny type fellesskap

Ambera er en ny aktør i eiendomsmarkedet som satser på innovasjon og nytenkning. Vi ser at mange har et sterkt ønske om fellesskap og deling, både innenfor egen generasjon og mellom flere generasjoner. Derfor bygger vi boliger med fellesskap, og vi satser på delingsøkonomi.

Vi skal utfordre måten aktive voksne bor på ved å utvikle boligprosjekter som er skreddersydd for deres behov. Vi ser også at de fleste ønsker seg flere valgmuligheter hver dag og i forskjellige sammenhenger. Disse valgmulighetene skal vi gi beboerne våre – om og når de vil.

Ambera er mer enn et hjem, det er en livsstil og en boform der du vil høre til og der du får et unikt sosialt samspill med andre.  Ambera er boliger med fellesskap – om du vil, og der det er oppnåelig å skaffe seg en bolig med høy kvalitet til en overkommelig pris. Boligprosjektene tilbyr fantastiske fellesfasiliteter, både ute og inne, og muligheten til å skape et aktivt og sosialt liv møter deg 365 dager i året. Du har ditt eget hjem og du kan selv velge hvor mye fellesskap du ønsker.

HVORFOR GJØR VI DET?

Fordi livet handler om mennesker. Det er mennesker som danner et samfunn, ikke et bygg. Gründerne bak Ambera, Jan Olav Frestad og Falko Müller-Tyl, har tatt utgangspunkt i to utfordringer i mange menneskers liv; ensomhet og jakten på et mer meningsfylt liv.

Amerikanerne har løst disse utfordringene ved å utvikle mer enn 2000 aktive boliger med fellesskap i USA hvor folk lever et mindre ensomt og mer meningsfylt liv. Ambera-teamet har vært på befaring på mer enn 100 prosjekter i USA og sett utrolig mange lykkelige mennesker som bor og lever der. Dette er vår største motivasjon for å skape det samme unike fellesskapet i Europa.

HVEM ER VI?

Amberas multinasjonale team er satt sammen av erfarne eiendomsutviklere, kommunikasjons- og markedsføringseksperter, arkitekter og rådgivere innen flere spesialområder. Alle har internasjonal erfaring og bidrar til Amberas langsiktige visjon om å bli en ledende aktør i Europa. Teamet er sammensatt på tvers av kjønn, aldersgrupper og interesser, og teammedlemmene bidrar dermed med et mangfoldig syn på hvordan vi skal utforme og drifte våre prosjekter. På investorsiden har vi fått med oss rundt 100 entusiaster som har stor tro på Amberas konsept. De største investorene, i tillegg til gründerne og alle i Ambera-teamet, er Christen Bakke og Arild Karlsen, som også bidrar med sin erfaring i Amberas styre. For å være rustet for fremtidige ekspansjonsplaner har Ambera bygget opp et nettverk med flere store investeringsfond i London som står klare med prosjektfinansieringsmidler.

Vil du lese mer om Ambera, konseptet, våre bærekraft og boligprosjekter?