VAR BLAND DE FÖRSTA ATT VÄLJA LÄGENHET I AMBERA DUQUESA!

Vid reservation av lägenhet i Ambera Duquesa kommer du bli prioriterad och få möjlighet att välja lägenhet tidigt, baserat på tidpunkten när du gjorde din reservation.

Så här gör du en reservation:

  1. 1. Fyll i bokningsformuläret nedan och klicka på «skicka».
  2. 2. Du får du från oss ett e-mail med ditt personliga bokningskontrakt. Tänk på att det inte gäller en specifik lägenhet, utan din plats i kön. Du väljer inte lägenhet förrän vi skickar planritningar och prislistor senare, detta sker vid försäljningsstart.
Önskar du reservera ett hem i Ambera Duquesa?

Jag vill reservera!

Har du en reservationskod? Klicka här för att ange kod
Om du inte har någon rabattkod kan du säkra dig en personlig Prio-reservation för en engångsavgift på 100 Euro.

Processen i korta drag:
I första fasen av Amberas projekt i La Duquesa kommer vi att erbjuda ett begränsat antal lägenheter, med planlösningar med två till tre sovrum.

En reservation ger dig företrädesrätt till att vara bland de allra första att välja en konkret lägenhet när till sist teckning för de individuella byggnader och lägenheter är klara och byggnadstillstånd föreligger.

Den fortsatta processen hanteras av våra norska och spanska medarbetare i Ambera Spanien. När byggnadstillstånd slutligen finns för projektet har givits och alla byggnader och lägenheter är färdigprojekterade, kommer man få ett fullvärdigt köpekontrakt, som först signeras efter att du har funnit din drömlägenhet!

Det finns ingen risk för dig! Som en del av avtalet måste man betala in NOK 20 000 för reservationsrätten till ett externt, spärrat klientmedelskonto som ligger hos en norsk advokat. Detta belopp kommer, oavsett grund eller orsak, betalas tillbaka i sin helhet om man skulle ändra sig och inte längre önskar att stå på listan. Här kan du läsa igenom reservationskontraktet på förhand.

Steg för steg processen vid reservation:

  1. 1. Fyll i reservationsformuläret så tar vi kontakt med dig för ett trevligt samtal och för att ta reda på om något är oklart, eller om du har behov av mer information.
  2. 2. Vi sänder e-post med ett individuellt anpassat reservationsskontrakt. Detta kan signeras endera digitalt eller vid ett besök hos oss i våra lokaler i centrala Oslo.
  3. 3. Når reservationskontraktet är signerat av bägge parter kan man ombesörja inbetalning av återbetalningsbar deposition.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Jan Skybak
Sales Director Spain
post@ambera.com